XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 14 34 57
G.7 579 543 997
G.6 6396 2589 8294 2570 8258 6336 6210 9769 4754
G.5 8440 3688 0075
G.4 24559 99974 82914 88077 60993 91890 62914 36561 35220 67650 48831 28069 57497 08724 22135 72864 03525 48741 43804 26009 24201
G.3 51405 93877 25512 38967 77883 70081
G.2 78749 52216 15317
G.1 68326 48121 75147
G.ĐB 020914 836716 830889

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 16/10/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 14, 14, 14, 14
2 26
3 -
4 49, 40
5 59
6 -
7 77, 74, 77, 79
8 89
9 93, 90, 96, 94

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 16/10/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 16, 12
2 21, 20, 24
3 31, 36, 34
4 43
5 50, 58
6 67, 61, 69
7 70
8 88
9 97

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 16/10/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 09, 01
1 17, 10
2 25
3 35
4 47, 41
5 54, 57
6 64, 69
7 75
8 89, 83, 81
9 97
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 45 59 65
G.7 254 843 891
G.6 6508 8321 3524 9207 9774 0184 6479 7302 0464
G.5 1294 3702 0191
G.4 64713 89273 01018 37489 71290 91332 55285 66304 83528 48496 04142 93785 13885 10210 05788 93747 29718 92597 07843 91971 29936
G.3 79605 72555 67733 21064 56401 19431
G.2 89948 59634 61547
G.1 59618 92917 79825
G.ĐB 419572 619297 114560

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 09/10/2020

Đầu Lô Tô
0 05, 08
1 18, 13, 18
2 21, 24
3 32
4 48, 45
5 55, 54
6 -
7 72, 73
8 89, 85
9 90, 94

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 09/10/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 02, 07
1 17, 10
2 28
3 34, 33
4 42, 43
5 59
6 64
7 74
8 85, 85, 84
9 97, 96

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 09/10/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 02
1 18
2 25
3 31, 36
4 47, 47, 43
5 -
6 60, 64, 65
7 71, 79
8 88
9 97, 91, 91
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 90 48 89
G.7 647 680 498
G.6 0112 8779 7781 2454 1110 5109 7983 4135 4628
G.5 1469 8898 9360
G.4 62513 98622 75165 47212 79149 66833 87403 77322 40625 03289 78548 45731 00532 73294 78704 79537 40897 06183 47928 58375 16749
G.3 83554 53999 74393 72979 23480 48699
G.2 10153 60801 05692
G.1 00955 17637 20283
G.ĐB 264439 883337 261621

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 02/10/2020

Đầu Lô Tô
0 03
1 13, 12, 12
2 22
3 39, 33
4 49, 47
5 55, 53, 54
6 65, 69
7 79
8 81
9 99, 90

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 02/10/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 09
1 10
2 22, 25
3 37, 37, 31, 32
4 48, 48
5 54
6 -
7 79
8 89, 80
9 93, 94, 98

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 02/10/2020

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 21, 28, 28
3 37, 35
4 49
5 -
6 60
7 75
8 83, 80, 83, 83, 89
9 92, 99, 97, 98
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 91 26 59
G.7 987 451 958
G.6 5700 9047 8554 6495 4263 9341 9193 0155 0553
G.5 3304 3699 8367
G.4 87608 29511 06471 04008 63732 20617 43598 86724 20853 93311 21507 00871 39780 25302 11114 17348 60639 49181 60540 96568 91267
G.3 44795 82030 45931 91716 95421 48542
G.2 31514 39392 31890
G.1 32968 00925 82049
G.ĐB 489386 083289 711842

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 25/09/2020

Đầu Lô Tô
0 08, 08, 04, 00
1 14, 11, 17
2 -
3 30, 32
4 47
5 54
6 68
7 71
8 86, 87
9 95, 98, 91

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 25/09/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 02
1 16, 11
2 25, 24, 26
3 31
4 41
5 53, 51
6 63
7 71
8 89, 80
9 92, 99, 95

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 25/09/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 21
3 39
4 42, 49, 42, 48, 40
5 55, 53, 58, 59
6 68, 67, 67
7 -
8 81
9 90, 93
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 43 09 02
G.7 916 652 923
G.6 5197 1891 1912 1356 0598 1361 7374 9954 7516
G.5 8569 4251 5026
G.4 45509 99058 24409 49025 81534 78643 74641 84605 06538 88755 93718 05198 87688 53115 69046 63094 03258 47071 37463 08270 98580
G.3 82977 55659 07496 20460 61157 66008
G.2 61612 68111 99711
G.1 45474 30571 95819
G.ĐB 297863 567574 579686

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 18/09/2020

Đầu Lô Tô
0 09, 09
1 12, 12, 16
2 25
3 34
4 43, 41, 43
5 59, 58
6 63, 69
7 74, 77
8 -
9 97, 91

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 18/09/2020

Đầu Lô Tô
0 05, 09
1 11, 18, 15
2 -
3 38
4 -
5 55, 51, 56, 52
6 60, 61
7 74, 71
8 88
9 96, 98, 98

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 18/09/2020

Đầu Lô Tô
0 08, 02
1 19, 11, 16
2 26, 23
3 -
4 46
5 57, 58, 54
6 63
7 71, 70, 74
8 86, 80
9 94
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 35 03 11
G.7 133 711 833
G.6 7802 8345 5037 6984 7693 0645 1233 1294 6264
G.5 8997 1583 3858
G.4 89572 28663 75134 54357 82646 12752 02810 85881 50857 08797 71833 09305 96742 32156 42324 41988 21559 39294 19896 66986 45877
G.3 01844 59444 51299 33759 87870 90194
G.2 77565 19885 66086
G.1 83913 78596 97608
G.ĐB 510899 356198 074903

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 11/09/2020

Đầu Lô Tô
0 02
1 13, 10
2 -
3 34, 37, 33, 35
4 44, 44, 46, 45
5 57, 52
6 65, 63
7 72
8 -
9 99, 97

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 11/09/2020

Đầu Lô Tô
0 05, 03
1 11
2 -
3 33
4 42, 45
5 59, 57, 56
6 -
7 -
8 85, 81, 83, 84
9 98, 96, 99, 97, 93

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 11/09/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 08
1 11
2 24
3 33, 33
4 -
5 59, 58
6 64
7 70, 77
8 86, 88, 86
9 94, 94, 96, 94
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 68 59 28
G.7 140 908 604
G.6 0016 4580 9745 2447 4035 1848 5714 0687 5503
G.5 3117 9008 3388
G.4 98924 43739 46871 76128 71834 18771 14373 92627 19477 07388 84187 75594 94411 82769 68309 32131 47146 01276 07776 65947 91284
G.3 84159 55860 73567 75034 08874 16276
G.2 75748 32665 76259
G.1 60205 89156 82605
G.ĐB 825166 399770 645367

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 04/09/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 17, 16
2 24, 28
3 39, 34
4 48, 45, 40
5 59
6 66, 60, 68
7 71, 71, 73
8 80
9 -

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 04/09/2020

Đầu Lô Tô
0 08, 08
1 11
2 27
3 34, 35
4 47, 48
5 56, 59
6 65, 67, 69
7 70, 77
8 88, 87
9 94

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 04/09/2020

Đầu Lô Tô
0 05, 09, 03, 04
1 14
2 28
3 31
4 46, 47
5 59
6 67
7 74, 76, 76, 76
8 84, 88, 87
9 -

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!