XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 69 39 61
G.7 747 664 621
G.6 5111 9371 7488 0583 4107 2687 3046 3563 9737
G.5 5605 6515 5696
G.4 94639 56524 07188 34311 59713 29579 29817 39607 30434 74026 25253 06545 29716 94949 99186 56436 13968 54128 12763 08189 00807
G.3 53878 32267 60646 25991 48021 43255
G.2 69294 27704 47614
G.1 56178 80023 01440
G.ĐB 753821 373408 295088

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 15/01/2021

Đầu Lô Tô
0 05
1 11, 13, 17, 11
2 21, 24
3 39
4 47
5 -
6 67, 69
7 78, 78, 79, 71
8 88, 88
9 94

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 15/01/2021

Đầu Lô Tô
0 08, 04, 07, 07
1 16, 15
2 23, 26
3 34, 39
4 46, 45, 49
5 53
6 64
7 -
8 83, 87
9 91

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 15/01/2021

Đầu Lô Tô
0 07
1 14
2 21, 28, 21
3 36, 37
4 40, 46
5 55
6 68, 63, 63, 61
7 -
8 88, 86, 89
9 96
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 70 28 54
G.7 499 181 521
G.6 6788 1402 5011 0362 1689 6164 9168 3311 7063
G.5 7517 7732 3164
G.4 68758 46179 80092 05586 55590 53294 35591 41873 57934 18686 60017 98923 34649 15181 55300 30923 40485 14652 45643 10363 68733
G.3 18568 60461 68504 66408 61690 24666
G.2 25726 37030 94411
G.1 98989 03809 55139
G.ĐB 646698 123951 559616

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 08/01/2021

Đầu Lô Tô
0 02
1 17, 11
2 26
3 -
4 -
5 58
6 68, 61
7 79, 70
8 89, 86, 88
9 98, 92, 90, 94, 91, 99

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 08/01/2021

Đầu Lô Tô
0 09, 04, 08
1 17
2 23, 28
3 30, 34, 32
4 49
5 51
6 62, 64
7 73
8 86, 81, 89, 81
9 -

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 08/01/2021

Đầu Lô Tô
0 00
1 16, 11, 11
2 23, 21
3 39, 33
4 43
5 52, 54
6 66, 63, 64, 68, 63
7 -
8 85
9 90
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 75 07 00
G.7 972 854 862
G.6 2535 3415 5888 3747 4111 9006 0012 0912 8126
G.5 9070 5161 0128
G.4 74391 52329 22843 20521 46477 69086 83924 98181 84147 82615 40420 37220 53884 31537 36098 52645 83100 22666 13793 48132 27808
G.3 57169 67303 70481 86230 52507 33321
G.2 16524 26344 10979
G.1 00806 12524 16504
G.ĐB 145743 092730 017444

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 01/01/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 03
1 15
2 24, 29, 21, 24
3 35
4 43, 43
5 -
6 69
7 77, 70, 72, 75
8 86, 88
9 91

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 01/01/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 07
1 15, 11
2 24, 20, 20
3 30, 30, 37
4 44, 47, 47
5 54
6 61
7 -
8 81, 81, 84
9 -

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 01/01/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 07, 00, 08, 00
1 12, 12
2 21, 28, 26
3 32
4 44, 45
5 -
6 66, 62
7 79
8 -
9 98, 93
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 82 72 03
G.7 793 093 429
G.6 0621 6250 9024 0303 5823 7979 6254 0164 5095
G.5 5182 6347 8528
G.4 27590 81053 96917 37652 44439 27487 14944 41775 72176 95193 04926 45322 68073 28735 32582 32052 29456 59358 43793 05722 93957
G.3 43519 19270 85926 89883 22425 14628
G.2 71983 30105 66201
G.1 19210 45043 86666
G.ĐB 381510 522104 203884

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 25/12/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 10, 19, 17
2 21, 24
3 39
4 44
5 53, 52, 50
6 -
7 70
8 83, 87, 82, 82
9 90, 93

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 25/12/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 05, 03
1 -
2 26, 26, 22, 23
3 35
4 43, 47
5 -
6 -
7 75, 76, 73, 79, 72
8 83
9 93, 93

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 25/12/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 03
1 -
2 25, 28, 22, 28, 29
3 -
4 -
5 52, 56, 58, 57, 54
6 66, 64
7 -
8 84, 82
9 93, 95
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 35 42 58
G.7 256 018 925
G.6 3850 3180 8164 0906 4158 3374 1070 3150 3690
G.5 3930 1233 6806
G.4 77111 40949 29121 00300 46442 91423 13245 64446 48155 33198 10972 08661 92657 41923 06042 96880 45286 62128 65589 54164 83526
G.3 31269 95940 80355 18892 17483 70446
G.2 98311 83089 46868
G.1 21726 83401 02975
G.ĐB 596860 840599 052805

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 18/12/2020

Đầu Lô Tô
0 00
1 11, 11
2 26, 21, 23
3 30, 35
4 40, 49, 42, 45
5 50, 56
6 60, 69, 64
7 -
8 80
9 -

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 18/12/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 06
1 18
2 23
3 33
4 46, 42
5 55, 55, 57, 58
6 61
7 72, 74
8 89
9 99, 92, 98

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 18/12/2020

Đầu Lô Tô
0 05, 06
1 -
2 28, 26, 25
3 -
4 46, 42
5 50, 58
6 68, 64
7 75, 70
8 83, 80, 86, 89
9 90
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 65 37 97
G.7 719 871 248
G.6 3855 4729 6085 7593 8739 2650 3535 8313 0408
G.5 0841 3985 4654
G.4 91452 58043 44654 89905 87973 80549 47827 90655 75408 92354 42801 19562 00311 18722 68403 36366 85255 43284 29319 99390 18548
G.3 17110 23891 77512 90228 93362 68264
G.2 16769 76871 23777
G.1 47565 51574 24149
G.ĐB 296215 626507 352503

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 11/12/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 15, 10, 19
2 27, 29
3 -
4 43, 49, 41
5 52, 54, 55
6 65, 69, 65
7 73
8 85
9 91

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 11/12/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 08, 01
1 12, 11
2 28, 22
3 39, 37
4 -
5 55, 54, 50
6 62
7 74, 71, 71
8 85
9 93

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 11/12/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 03, 08
1 19, 13
2 -
3 35
4 49, 48, 48
5 55, 54
6 62, 64, 66
7 77
8 84
9 90, 97
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 15 06 31
G.7 720 018 221
G.6 0199 7577 6966 3463 4889 0145 7441 1705 1426
G.5 9523 5735 5688
G.4 18513 98884 41148 86498 97905 19833 22139 92090 78486 46716 88053 52767 91263 67922 72213 66224 94569 30157 26964 68871 08248
G.3 64265 20653 45727 80649 04945 59361
G.2 52541 08607 45767
G.1 35199 47281 02342
G.ĐB 327742 466967 503261

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 04/12/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 13, 15
2 23, 20
3 33, 39
4 42, 41, 48
5 53
6 65, 66
7 77
8 84
9 99, 98, 99

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 04/12/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 06
1 16, 18
2 27, 22
3 35
4 49, 45
5 53
6 67, 67, 63, 63
7 -
8 81, 86, 89
9 90

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 04/12/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 13
2 24, 26, 21
3 31
4 42, 45, 48, 41
5 57
6 61, 67, 61, 69, 64
7 71
8 88
9 -

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!