XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 75 04 21
G.7 649 841 172
G.6 1026 2681 1732 6115 6031 8129 1602 1492 1300
G.5 4613 0243 2075
G.4 31696 89759 59705 85599 80280 00688 55357 03955 49370 05426 57487 07814 28935 75708 84519 71645 72984 30876 59400 23476 67382
G.3 13225 65351 37382 40591 63025 77287
G.2 72841 98516 24725
G.1 56349 85049 28749
G.ĐB 060206 351685 279246

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 14/01/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 05
1 13
2 25, 26
3 32
4 49, 41, 49
5 51, 59, 57
6 -
7 75
8 80, 88, 81
9 96, 99

Lô tô An Giang Thứ 5, 14/01/2021

Đầu Lô Tô
0 08, 04
1 16, 14, 15
2 26, 29
3 35, 31
4 49, 43, 41
5 55
6 -
7 70
8 85, 82, 87
9 91

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 14/01/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 02, 00
1 19
2 25, 25, 21
3 -
4 46, 49, 45
5 -
6 -
7 76, 76, 75, 72
8 87, 84, 82
9 92
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 79 11 37
G.7 352 981 542
G.6 2906 2948 3952 0442 7383 3008 1511 7546 8604
G.5 2428 5516 1174
G.4 93173 33124 87370 61949 94676 18772 16698 82620 31825 33795 20495 25450 77094 94621 26668 00582 11081 88908 72752 40509 75878
G.3 98093 04848 05229 62919 91983 11426
G.2 91718 48150 15270
G.1 82159 71738 19605
G.ĐB 047517 317626 547067

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 07/01/2021

Đầu Lô Tô
0 06
1 17, 18
2 24, 28
3 -
4 48, 49, 48
5 59, 52, 52
6 -
7 73, 70, 76, 72, 79
8 -
9 93, 98

Lô tô An Giang Thứ 5, 07/01/2021

Đầu Lô Tô
0 08
1 19, 16, 11
2 26, 29, 20, 25, 21
3 38
4 42
5 50, 50
6 -
7 -
8 83, 81
9 95, 95, 94

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 07/01/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 08, 09, 04
1 11
2 26
3 37
4 46, 42
5 52
6 67, 68
7 70, 78, 74
8 83, 82, 81
9 -
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 25 22 73
G.7 415 617 141
G.6 1161 2788 4295 1904 5547 3574 2773 1181 8686
G.5 2299 2127 4164
G.4 44841 87934 95452 19220 90315 43442 87443 51221 47340 66352 62852 58289 92781 93524 65828 90200 15459 28849 06071 44962 72201
G.3 74099 05998 94142 10708 85056 87215
G.2 36663 89067 01640
G.1 49907 42246 08137
G.ĐB 281831 760688 184618

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 31/12/2020

Đầu Lô Tô
0 07
1 15, 15
2 20, 25
3 31, 34
4 41, 42, 43
5 52
6 63, 61
7 -
8 88
9 99, 98, 99, 95

Lô tô An Giang Thứ 5, 31/12/2020

Đầu Lô Tô
0 08, 04
1 17
2 21, 24, 27, 22
3 -
4 46, 42, 40, 47
5 52, 52
6 67
7 74
8 88, 89, 81
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 31/12/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 01
1 18, 15
2 28
3 37
4 40, 49, 41
5 56, 59
6 62, 64
7 71, 73, 73
8 81, 86
9 -
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 21 61 39
G.7 654 376 063
G.6 9698 8754 0515 2240 6276 9976 5159 0828 2095
G.5 8844 6816 6577
G.4 54970 42792 23951 47459 05427 37859 99474 27939 36296 98268 74236 87306 72681 33706 07387 76999 65722 91326 10266 75259 44440
G.3 81201 10322 82697 93686 26479 00449
G.2 17328 41410 80905
G.1 70174 26850 46416
G.ĐB 870249 156018 107174

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 24/12/2020

Đầu Lô Tô
0 01
1 15
2 28, 22, 27, 21
3 -
4 49, 44
5 51, 59, 59, 54, 54
6 -
7 74, 70, 74
8 -
9 92, 98

Lô tô An Giang Thứ 5, 24/12/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 06
1 18, 10, 16
2 -
3 39, 36
4 40
5 50
6 68, 61
7 76, 76, 76
8 86, 81
9 97, 96

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 24/12/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 16
2 22, 26, 28
3 39
4 49, 40
5 59, 59
6 66, 63
7 74, 79, 77
8 87
9 99, 95
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 48 08 87
G.7 472 954 819
G.6 6515 9302 8273 8326 4728 6614 6983 6132 9046
G.5 5785 8730 4263
G.4 08109 64167 81579 14581 32837 49451 94825 81390 19849 35362 66967 27184 68681 49766 37698 57049 32526 26992 57103 26748 87994
G.3 17076 48524 69478 57866 76770 76459
G.2 85101 03545 96878
G.1 30601 59020 58522
G.ĐB 747987 221577 613411

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 17/12/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 01, 09, 02
1 15
2 24, 25
3 37
4 48
5 51
6 67
7 76, 79, 73, 72
8 87, 81, 85
9 -

Lô tô An Giang Thứ 5, 17/12/2020

Đầu Lô Tô
0 08
1 14
2 20, 26, 28
3 30
4 45, 49
5 54
6 66, 62, 67, 66
7 77, 78
8 84, 81
9 90

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 17/12/2020

Đầu Lô Tô
0 03
1 11, 19
2 22, 26
3 32
4 49, 48, 46
5 59
6 63
7 78, 70
8 83, 87
9 98, 92, 94
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 70 87 16
G.7 902 832 475
G.6 0808 9434 5630 0112 6038 0482 1020 7770 0167
G.5 5894 0534 7382
G.4 05708 52243 79021 21783 89805 60018 25143 77581 32377 66298 66827 15064 63070 75129 09630 95560 56672 89764 18192 81638 92002
G.3 84036 59380 35496 30845 14266 63050
G.2 74587 27497 83879
G.1 56452 24262 14837
G.ĐB 100435 539005 167111

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 10/12/2020

Đầu Lô Tô
0 08, 05, 08, 02
1 18
2 21
3 35, 36, 34, 30
4 43, 43
5 52
6 -
7 70
8 87, 80, 83
9 94

Lô tô An Giang Thứ 5, 10/12/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 12
2 27, 29
3 34, 38, 32
4 45
5 -
6 62, 64
7 77, 70
8 81, 82, 87
9 97, 96, 98

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 10/12/2020

Đầu Lô Tô
0 02
1 11, 16
2 20
3 37, 30, 38
4 -
5 50
6 66, 60, 64, 67
7 79, 72, 70, 75
8 82
9 92
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 91 49 71
G.7 540 846 422
G.6 3045 9485 3570 0422 8991 3898 5784 5895 8314
G.5 9984 9023 1666
G.4 08429 08343 57300 81618 66523 18123 18242 02749 11705 69174 87564 05029 45651 15792 54187 63865 43458 61557 74788 48034 84144
G.3 33251 82463 71951 74422 46294 26217
G.2 40995 29154 83651
G.1 27537 69080 22855
G.ĐB 546922 497076 536804

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 03/12/2020

Đầu Lô Tô
0 00
1 18
2 22, 29, 23, 23
3 37
4 43, 42, 45, 40
5 51
6 63
7 70
8 84, 85
9 95, 91

Lô tô An Giang Thứ 5, 03/12/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 -
2 22, 29, 23, 22
3 -
4 49, 46, 49
5 54, 51, 51
6 64
7 76, 74
8 80
9 92, 91, 98

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 03/12/2020

Đầu Lô Tô
0 04
1 17, 14
2 22
3 34
4 44
5 55, 51, 58, 57
6 65, 66
7 71
8 87, 88, 84
9 94, 95

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!