XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 88 24 33
G.7 602 360 342
G.6 5504 8108 7412 7650 7502 7757 5821 2793 9588
G.5 8485 9537 8689
G.4 53252 35778 22237 33386 24160 73909 21240 72224 39379 99459 34242 19356 90086 88018 88095 64260 13324 00610 26633 44668 12969
G.3 76515 19701 42786 83129 11931 60846
G.2 17969 23480 84773
G.1 43751 70748 50760
G.ĐB 029682 167462 918227

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 15/10/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 09, 04, 08, 02
1 15, 12
2 -
3 37
4 40
5 51, 52
6 69, 60
7 78
8 82, 86, 85, 88
9 -

Lô tô An Giang Thứ 5, 15/10/2020

Đầu Lô Tô
0 02
1 18
2 29, 24, 24
3 37
4 48, 42
5 59, 56, 50, 57
6 62, 60
7 79
8 80, 86, 86
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 15/10/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 10
2 27, 24, 21
3 31, 33, 33
4 46, 42
5 -
6 60, 60, 68, 69
7 73
8 89, 88
9 95, 93
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 63 00 23
G.7 706 155 980
G.6 4314 3304 6799 6957 3457 1909 5841 0703 0909
G.5 5076 0694 6757
G.4 74285 69187 91133 66756 57394 70103 49442 19981 45863 56248 72441 05863 92754 13358 00899 64495 73554 62831 74899 56826 09682
G.3 11307 33588 42116 17485 05902 78221
G.2 69160 77990 95061
G.1 44827 85083 64543
G.ĐB 453006 322371 528144

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 08/10/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 07, 03, 04, 06
1 14
2 27
3 33
4 42
5 56
6 60, 63
7 76
8 88, 85, 87
9 94, 99

Lô tô An Giang Thứ 5, 08/10/2020

Đầu Lô Tô
0 09, 00
1 16
2 -
3 -
4 48, 41
5 54, 58, 57, 57, 55
6 63, 63
7 71
8 83, 85, 81
9 90, 94

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 08/10/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 03, 09
1 -
2 21, 26, 23
3 31
4 44, 43, 41
5 54, 57
6 61
7 -
8 82, 80
9 99, 95, 99
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 96 02 58
G.7 600 965 903
G.6 7296 1247 6064 6947 4152 4764 4850 0701 8949
G.5 6876 6746 4366
G.4 91615 62511 01490 99860 57238 75496 76617 98086 56036 43802 34825 68777 93198 66978 61753 85489 92756 80204 28750 08782 94199
G.3 66233 45338 21082 47020 40685 31386
G.2 74580 18485 76342
G.1 13545 69186 07049
G.ĐB 000757 245190 627304

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 01/10/2020

Đầu Lô Tô
0 00
1 15, 11, 17
2 -
3 33, 38, 38
4 45, 47
5 57
6 60, 64
7 76
8 80
9 90, 96, 96, 96

Lô tô An Giang Thứ 5, 01/10/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 02
1 -
2 20, 25
3 36
4 46, 47
5 52
6 64, 65
7 77, 78
8 86, 85, 82, 86
9 90, 98

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 01/10/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 04, 01, 03
1 -
2 -
3 -
4 49, 42, 49
5 53, 56, 50, 50, 58
6 66
7 -
8 85, 86, 89, 82
9 99
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 58 46 96
G.7 940 715 679
G.6 5313 4486 0491 6198 3672 5235 5638 8198 1963
G.5 1293 2623 5373
G.4 28047 43808 17900 82473 08025 35825 51758 89640 59391 77177 93768 64746 12357 07338 82667 91773 99868 71136 25591 50939 78536
G.3 43408 21975 22050 39466 33539 15988
G.2 97020 07042 55973
G.1 55687 69977 64216
G.ĐB 438912 277345 231487

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 24/09/2020

Đầu Lô Tô
0 08, 08, 00
1 12, 13
2 20, 25, 25
3 -
4 47, 40
5 58, 58
6 -
7 75, 73
8 87, 86
9 93, 91

Lô tô An Giang Thứ 5, 24/09/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 15
2 23
3 38, 35
4 45, 42, 40, 46, 46
5 50, 57
6 66, 68
7 77, 77, 72
8 -
9 91, 98

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 24/09/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 16
2 -
3 39, 36, 39, 36, 38
4 -
5 -
6 67, 68, 63
7 73, 73, 73, 79
8 87, 88
9 91, 98, 96
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 18 18 04
G.7 116 471 313
G.6 5060 3829 6906 5243 5433 5807 3894 3902 3005
G.5 0921 1151 6183
G.4 30304 39370 69555 77500 27330 66779 62032 67034 86504 58639 76867 80096 44450 93263 83261 74107 75614 96700 02755 58763 33981
G.3 05308 92983 60016 41602 53441 99508
G.2 43908 11105 47607
G.1 33590 44866 77754
G.ĐB 508433 888379 245936

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 17/09/2020

Đầu Lô Tô
0 08, 08, 04, 00, 06
1 16, 18
2 21, 29
3 33, 30, 32
4 -
5 55
6 60
7 70, 79
8 83
9 90

Lô tô An Giang Thứ 5, 17/09/2020

Đầu Lô Tô
0 05, 02, 04, 07
1 16, 18
2 -
3 34, 39, 33
4 43
5 50, 51
6 66, 67, 63
7 79, 71
8 -
9 96

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 17/09/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 08, 07, 00, 02, 05, 04
1 14, 13
2 -
3 36
4 41
5 54, 55
6 61, 63
7 -
8 81, 83
9 94
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 08 69 89
G.7 048 524 706
G.6 6341 6767 9893 7567 3144 9102 1606 6297 2273
G.5 5114 6990 2087
G.4 30883 76860 69349 02546 04295 42057 29254 41602 35254 35215 45202 89383 64998 02880 03259 66757 71879 94280 49298 36575 67430
G.3 92130 29038 15136 21647 19656 40163
G.2 99077 67618 23893
G.1 46129 93596 98345
G.ĐB 635728 934404 188923

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 10/09/2020

Đầu Lô Tô
0 08
1 14
2 28, 29
3 30, 38
4 49, 46, 41, 48
5 57, 54
6 60, 67
7 77
8 83
9 95, 93

Lô tô An Giang Thứ 5, 10/09/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 02, 02, 02
1 18, 15
2 24
3 36
4 47, 44
5 54
6 67, 69
7 -
8 83, 80
9 96, 98, 90

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 10/09/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 06
1 -
2 23
3 30
4 45
5 56, 59, 57
6 63
7 79, 75, 73
8 80, 87, 89
9 93, 98, 97
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 65 35 94
G.7 289 056 959
G.6 6479 8874 4813 2398 0748 3643 0353 6559 5988
G.5 7994 3679 9615
G.4 78110 32410 65838 96242 14617 84713 55322 79435 14569 54842 24968 08372 47041 30498 22126 26362 54473 91944 27922 32463 79174
G.3 36682 62914 12983 84668 22210 92015
G.2 69408 26406 91095
G.1 42061 61124 79912
G.ĐB 900354 584393 201108

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 03/09/2020

Đầu Lô Tô
0 08
1 14, 10, 10, 17, 13, 13
2 22
3 38
4 42
5 54
6 61, 65
7 79, 74
8 82, 89
9 94

Lô tô An Giang Thứ 5, 03/09/2020

Đầu Lô Tô
0 06
1 -
2 24
3 35, 35
4 42, 41, 48, 43
5 56
6 68, 69, 68
7 72, 79
8 83
9 93, 98, 98

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 03/09/2020

Đầu Lô Tô
0 08
1 12, 10, 15, 15
2 26, 22
3 -
4 44
5 53, 59, 59
6 62, 63
7 73, 74
8 88
9 95, 94

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!