XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần

Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 ... ... ...
G.7 ... ... ...
G.6 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.5 ... ... ...
G.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.3 ... ... ... ... ... ...
G.2 ... ... ...
G.1 ... ... ...
G.ĐB ... ... ...

Lô tô An Giang Thứ 5, 02/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 02/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 02/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 00 17 55
G.7 205 154 245
G.6 2500 2972 1961 2931 4722 5482 5415 1809 5621
G.5 4536 6860 1020
G.4 83950 30781 53169 61798 56741 42877 48123 78445 12708 10862 21733 56924 38138 68111 13193 14086 13657 52735 15442 00920 00745
G.3 73293 57363 89607 22104 09203 22194
G.2 50441 03011 87124
G.1 06614 47874 06584
G.ĐB 213852 780980 908695

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 26/03/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 05, 00
1 14
2 23
3 36
4 41, 41
5 52, 50
6 63, 69, 61
7 77, 72
8 81
9 93, 98

Lô tô An Giang Thứ 5, 26/03/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 04, 08
1 11, 11, 17
2 24, 22
3 33, 38, 31
4 45
5 54
6 62, 60
7 74
8 80, 82
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 26/03/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 09
1 15
2 24, 20, 20, 21
3 35
4 42, 45, 45
5 57, 55
6 -
7 -
8 84, 86
9 95, 94, 93
Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 06 54 67
G.7 025 331 321
G.6 6743 4427 9054 1466 6555 8781 0877 4582 0197
G.5 1238 4605 3251
G.4 05737 10900 66168 09707 73198 28868 36896 07465 95691 51015 64755 85901 05047 43190 80794 22576 43452 23287 18713 83579 24679
G.3 39067 38501 58482 48696 83295 15629
G.2 31769 26988 98163
G.1 45192 61568 86679
G.ĐB 971340 545912 819735

Lô tô An Giang Thứ 5, 19/03/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 00, 07, 06
1 -
2 27, 25
3 37, 38
4 40, 43
5 54
6 69, 67, 68, 68
7 -
8 -
9 92, 98, 96

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 19/03/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 05
1 12, 15
2 -
3 31
4 47
5 55, 55, 54
6 68, 65, 66
7 -
8 88, 82, 81
9 96, 91, 90

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 19/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 13
2 29, 21
3 35
4 -
5 52, 51
6 63, 67
7 79, 76, 79, 79, 77
8 87, 82
9 95, 94, 97
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 92 64 09
G.7 754 885 427
G.6 9319 8132 7732 5334 3994 6014 6265 3015 4166
G.5 8787 6419 1521
G.4 37895 27209 17671 59325 60817 48615 00887 10995 27518 94163 22510 08318 95499 92349 09144 53800 52109 66272 86289 41320 93012
G.3 65553 84400 25656 26516 73331 85820
G.2 87874 40687 26922
G.1 64654 38079 35649
G.ĐB 444253 578904 798011

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 12/03/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 09
1 17, 15, 19
2 25
3 32, 32
4 -
5 53, 54, 53, 54
6 -
7 74, 71
8 87, 87
9 95, 92

Lô tô An Giang Thứ 5, 12/03/2020

Đầu Lô Tô
0 04
1 16, 18, 10, 18, 19, 14
2 -
3 34
4 49
5 56
6 63, 64
7 79
8 87, 85
9 95, 99, 94

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 12/03/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 09, 09
1 11, 12, 15
2 22, 20, 20, 21, 27
3 31
4 49, 44
5 -
6 65, 66
7 72
8 89
9 -
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 53 56 30
G.7 062 699 498
G.6 5950 0197 8454 2063 2719 3376 4645 0264 5536
G.5 2618 2060 9136
G.4 24730 77708 85457 61607 71631 59271 18953 93449 88319 39133 19657 00491 81414 42936 91605 79301 99806 83305 61371 06210 55241
G.3 54557 43691 71252 90154 52097 38440
G.2 98976 89763 29333
G.1 69484 28777 12514
G.ĐB 888846 567672 593643

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 05/03/2020

Đầu Lô Tô
0 08, 07
1 18
2 -
3 30, 31
4 46
5 57, 57, 53, 50, 54, 53
6 62
7 76, 71
8 84
9 91, 97

Lô tô An Giang Thứ 5, 05/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 14, 19
2 -
3 33, 36
4 49
5 52, 54, 57, 56
6 63, 60, 63
7 72, 77, 76
8 -
9 91, 99

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 05/03/2020

Đầu Lô Tô
0 05, 01, 06, 05
1 14, 10
2 -
3 33, 36, 36, 30
4 43, 40, 41, 45
5 -
6 64
7 71
8 -
9 97, 98
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 13 66 32
G.7 418 434 035
G.6 9613 5880 8200 4850 5324 9607 6286 3601 4776
G.5 5111 2249 6898
G.4 74608 56448 10045 14262 34718 21139 42476 46025 77243 19344 71066 96238 48354 58180 57021 35703 58259 56718 76478 85727 00694
G.3 79014 60746 12127 69867 69490 72139
G.2 34455 78838 39593
G.1 99189 62467 51988
G.ĐB 163106 194123 661449

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 27/02/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 08, 00
1 14, 18, 11, 13, 18, 13
2 -
3 39
4 46, 48, 45
5 55
6 62
7 76
8 89, 80
9 -

Lô tô An Giang Thứ 5, 27/02/2020

Đầu Lô Tô
0 07
1 -
2 23, 27, 25, 24
3 38, 38, 34
4 43, 44, 49
5 54, 50
6 67, 67, 66, 66
7 -
8 80
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 27/02/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 01
1 18
2 21, 27
3 39, 35, 32
4 49
5 59
6 -
7 78, 76
8 88, 86
9 93, 90, 94, 98
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 84 90 09
G.7 999 365 088
G.6 6130 8904 4061 5071 0143 2147 6073 3608 4680
G.5 6172 6598 3334
G.4 03097 20526 00122 37284 80821 93181 19379 21894 38088 39815 65000 09091 92107 89002 58279 18617 30673 89292 21033 01051 05019
G.3 27209 40229 11608 28163 78693 26800
G.2 88421 96771 16928
G.1 62064 89716 27158
G.ĐB 709658 152507 515653

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 20/02/2020

Đầu Lô Tô
0 09, 04
1 -
2 21, 29, 26, 22, 21
3 30
4 -
5 58
6 64, 61
7 79, 72
8 84, 81, 84
9 97, 99

Lô tô An Giang Thứ 5, 20/02/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 08, 00, 07, 02
1 16, 15
2 -
3 -
4 43, 47
5 -
6 63, 65
7 71, 71
8 88
9 94, 91, 98, 90

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 20/02/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 08, 09
1 17, 19
2 28
3 33, 34
4 -
5 53, 58, 51
6 -
7 79, 73, 73
8 80, 88
9 93, 92

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!