Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
88
37.2% 67 lượt
79
35.6% 64 lượt
93
35.6% 64 lượt
61
33.9% 61 lượt
95
33.9% 61 lượt
48
33.3% 60 lượt
22
33.3% 60 lượt
42
33.3% 60 lượt
38
32.8% 59 lượt
59
32.8% 59 lượt
80
32.8% 59 lượt
11
32.2% 58 lượt
28
31.7% 57 lượt
41
31.1% 56 lượt
55
31.1% 56 lượt
19
31.1% 56 lượt
74
30.6% 55 lượt
52
30.6% 55 lượt
08
30.6% 55 lượt
36
30.6% 55 lượt
90
30.6% 55 lượt
06
30.6% 55 lượt
64
30.6% 55 lượt
97
30.6% 55 lượt
14
30% 54 lượt
17
30% 54 lượt
12
30% 54 lượt
21
30% 54 lượt
13
29.4% 53 lượt
34
29.4% 53 lượt
43
28.9% 52 lượt
03
28.9% 52 lượt
91
28.9% 52 lượt
09
28.9% 52 lượt
31
28.9% 52 lượt
00
28.9% 52 lượt
98
28.9% 52 lượt
23
28.3% 51 lượt
71
28.3% 51 lượt
37
28.3% 51 lượt
35
28.3% 51 lượt
94
28.3% 51 lượt
39
28.3% 51 lượt
83
28.3% 51 lượt
87
28.3% 51 lượt
24
27.8% 50 lượt
02
27.8% 50 lượt
84
27.8% 50 lượt
01
27.8% 50 lượt
33
27.2% 49 lượt
51
27.2% 49 lượt
45
26.7% 48 lượt
68
26.7% 48 lượt
70
26.7% 48 lượt
72
26.1% 47 lượt
10
26.1% 47 lượt
57
26.1% 47 lượt
16
26.1% 47 lượt
07
26.1% 47 lượt
56
25.6% 46 lượt
40
25.6% 46 lượt
82
25.6% 46 lượt
04
25.6% 46 lượt
53
25.6% 46 lượt
30
25.6% 46 lượt
78
25.6% 46 lượt
67
25% 45 lượt
54
25% 45 lượt
85
25% 45 lượt
86
25% 45 lượt
92
25% 45 lượt
25
24.4% 44 lượt
49
24.4% 44 lượt
05
24.4% 44 lượt
15
23.9% 43 lượt
58
23.9% 43 lượt
81
23.9% 43 lượt
75
23.3% 42 lượt
89
23.3% 42 lượt
99
23.3% 42 lượt
46
22.8% 41 lượt
18
22.8% 41 lượt
63
22.2% 40 lượt
44
22.2% 40 lượt
50
22.2% 40 lượt
69
21.7% 39 lượt
29
21.7% 39 lượt
20
21.7% 39 lượt
96
21.1% 38 lượt
73
21.1% 38 lượt
47
21.1% 38 lượt
32
21.1% 38 lượt
62
20.6% 37 lượt
26
20.6% 37 lượt
76
20% 36 lượt
77
20% 36 lượt
65
20% 36 lượt
27
20% 36 lượt
66
19.4% 35 lượt
60
18.9% 34 lượt